OFERTA


Zlokalizowani jesteśmy w południowej części Mazowsza oddaleni od dużych miast, jednocześnie dając naszym klientom możliwość łatwego dojazdu. Dysponujemy nowoczesną sortownią odpadów plastikowych wyposażoną w nowoczesny sprzęt oraz fachową obsługę. Usługi w zakresie sortowania prowadzimy szybko, sprawnie przede wszystkim mając na uwadze wysoką jakość, wszelkie przepisy bezpieczeństwa i ochronę środowiska. W ciągu doby możemy przerobić 30 ton odpadów. Proces technologiczny cechuje dokładność, podzielony jest etapowo na frakcje i umożliwia wyodrębnienie odpadów plastikowych ze względu na skład oraz rodzaj użytego tworzywa. Linia sortownicza wyposażona w prasy wysokiego zgniotu umożliwia właściwe przygotowanie finalnego produktu. Swoje usługi świadczymy dla klientów z Polski, Niemiec i krajów UE.

Prowadzimy:
- odbiór folii oraz innych mieszanych odpadów plastikowych
- transport na terenie kraju własnymi środkami
- sortowanie i selekcję odpadów plastikowych
- przechowywanie i magazynowanie odpadów do czasu ponownego wykorzystania
- skup odpadów plastikowych
- sprzedaż gotowego produktu (w tym zakresie eksport / import)
- kompleksowe usługi i podwykonawstwo w zakresie przerobu odpadów plastikowych
- odzysk składniki: ABS, HDPE, LDPE, PA, PBT, PC, PET, PMMA, POM, PPPS, SAN i inne.

Jako nieliczni umożliwiamy negocjację ceny oraz indywidualne warunki współpracy dopasowane do oczekiwań naszych klientów.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa dysponujące odpadami plastiku i folii.

 

KONTAKT


Aby skontaktować się z nami wypełnij formularz

Temat:  
e-mail:  
Treść:  

Kontakt:
Sales Manager Piotr Stanisławski
tel. 0 695035450

mC_Groove 2008r