Zapewne każdy z nas lubi spędzać czas w czystym i miłym otoczeniu. Niektórzy dokładają starań aby środowisko w którym żyją zarówno w domu jak poza nim było czyste i wyglądało estetycznie.

Spoglądając na ewolucję człowieka każdy człowiek musi mieć świadomość, że podczas swojego życia generuje tysiące kilogramów odpadów. Porzucane śmieci na stałe degradują środowisko i ograniczają rozwój innych gatunków roślin czy zwierząt. Czy musimy być tacy bezwzględni dla środowiska?Przeciętny mieszkaniec Polski, rocznie wyrzuca prawie 250 kg śmieci. W dużych wojewódzkich miastach codziennie powstaje ponad 300 ton odpadów komunalnych. Gromadzone są one w tradycyjny sposób
i tylko niewielka ilość odpadów jest segregowana, przerabiana by móc je wykorzystać ponownie
.

     Jednym z gatunków odpadów, których ilość stale wzrasta są tworzywa sztuczne obecne wokół nas niemal wszędzie. Są one wielkim, choć jak się okazało niebezpiecznym dla środowiska, osiągnięciem przemysłu chemicznego. Zastępują skutecznie tradycyjne surowce, takie jak drewno, metal i szkło a w wielu zastosowaniach nie mają odpowiedników pochodzenia naturalnego.

     W krajach zachodnich: Niemcy, Holandia zwraca się szczególna uwagę aby nie niszczyć środowiska odpadami pochodzącymi z przemysłu chemicznego. W Polsce świadomość recyklingu jest mała a potrzeba wsparcia środowiska wciąż narasta. W ciągu ponad 50 lat produkcja materiałów polimerowych wzrosła z 1,3 mln ton do blisko 235 mln ton, co daje średnioroczny wzrost na poziomie 9,9%.
Przewiduje się, że do roku 2010 wielkość rynku europejskiego ma przekroczyć 62 mln t, przy średniorocznym wzroście na poziomie 5%. W Regionie Centralnym oprócz Niemiec (2005 r. około 10,5 mln t tworzyw), największe zużycie - 3 mln t będzie miała Polska.

Musisz mieć świadomość, że odpady organiczne takie jak resztki pożywienia, papier, drewno czy meble wytworzone przez lata nie stanowią takiego zagrożenia dla środowiska jak odpady XXI wieku takie jak złom, szkło czy plastik - butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, folie, opakowania po środkach spożywczych (np: kubeczki po jogurtach lub serkach homogenizowanych) i inne tworzywa sztuczne. Tworzywa nie są obojętne dla naszego środowiska. Substancje syntetyczne znajdujące się w tworzywach sztucznych mogą i rzeczywiście migrują do żywności, z którą są w kontakcie. Czas rozkładu tworzyw sztucznych w środowisku naturalnym sięga setek lat, a w czasie ich powolnego rozpadu do gleb przenikają toksyczne substancje. Metoda spalania nie jest właściwym rozwiązaniem ze względu na emisję toksycznych i rakotwórczych substancji. Wykorzystanie tych tworzyw jako surowiec do powtórnego wykorzystania to jak do tej pory najlepsze rozwiązanie.

 
     Odpadów jest coraz więcej, a miejsca na ich składowanie coraz mniej. Gromadzenie odpadów na tradycyjnych wysypiskach jest uciążliwe a koszty składowania są bardzo wysokie. Śmieci wyrzucone ulegają rozkładowi przez wiele, wiele lat. Dziś nie opłaca się tworzyć nowych wysypisk, dochodzi się do stwierdzeń, że tańsze i bezpieczniejsze dla środowiska jest przetwarzanie odpadów w celu ponownego wykorzystania. Tak długo jak mieszane będą wszystkie odpady, nie można będzie ich powtórnie wykorzystać. Dlatego potrzebna jest segregacja śmieci u źródła ich powstawania, która ma nie tylko duże znaczenie dla ochrony środowiska przyrodniczego ale i dla samego człowieka.


Kontakt:
Sales Manager Piotr Stanisławski
tel. 0 695035450

mC_Groove 2008r
Katalog SEO